Drepturi de autor asupra materialelor de pe site


Toate materialele de pe acest site au fost obținute din surse deschise. Conținutul postat aici trebuie utilizat numai în scop informativ, după care trebuie să îl eliminați de pe telefon, smartphone sau tabletă.


Majoritatea informațiilor sunt adăugate automat, precum și de către utilizatorii site-ului. Pe baza informațiilor de mai sus, administrația nu este responsabilă pentru respectarea drepturilor de autor pentru conținut.Dacă, în calitate de deținător al drepturilor de autor, în conformitate cu Digital Millennium Copyright Act, (17, U.S.C. 512 (c)), credeți că drepturile dvs. au fost încălcate în vreun fel, vă rugăm să ne contactați prin

  formular de contact  urmând aceste instrucțiuni:


  • O descriere a locului în care materialul pe care susțineți că îl încalcă se află pe site;

  • O adresă, un număr de telefon și o adresă de e-mail unde vă putem contacta;

  • O declarație conform căreia aveți convingerea de bună credință că utilizarea nu este autorizată de către proprietarul drepturilor de autor sau de către alt proprietar al drepturilor de proprietate intelectuală, de către agentul său sau de lege;

  • O declarație făcută de dvs. sub pedeapsa sperjurului că informațiile din notificarea dvs. sunt exacte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau al proprietății intelectuale sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului.


După primirea unei scrisori cu o cerere completată corect, administrația portalului vă va contacta cu siguranță pentru a rezolva situația.

expand_more